GIẢNG VIÊN

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

Toán là một trong những bộ môn cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Tại Đại học Đông Á Đà Nẵng, bộ môn Toán được đánh giá là một trong những bộ môn quan trọng của hầu hết các ngành với giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tâm với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

 

Chương trình đào tạo của bộ môn Toán tại Đại học Đông Á Đà Nẵng được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để có khả năng ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, công nghệ, tài chính, y tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Sinh viên sẽ được học các môn cơ bản như Đại số, Giải tích, Xác suất, Quy hoạch tuyến tính, Toán chuyên ngành và Thống kê y học.