GIẢNG VIÊN

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

Quản lý dự án và khởi nghiệp là hai lĩnh vực đang trở nên ngày càng quan trọng trong thế giới kinh doanh hiện nay. Tổ bộ môn quản lý dự án và khởi nghiệp là một trong những bộ môn được đào tạo tại các trường đại học Đông Á và được xem là cơ hội để các sinh viên rèn luyện kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư duy sáng tạo và khởi nghiệp.

Bộ môn Quản lý dự án và Khởi nghiệp (QLDA&KN) thuộc Khoa Khoa học cơ bản được thành lập nhằm đào tạo cho sinh viên toàn trường mô đun 8 tín chỉ gồm 03 học phần: Design thinking (Tư duy thiết kế) 01 tín chỉ, Quản lý dự án và khởi nghiệp 04 tín chỉ, Thiết kế kênh bán hàng và truyền thông trên môi trường số (Digital marketing) 03 tín chỉ.