GIẢNG VIÊN 

 

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ NĂNG

 

Bộ môn Kỹ năng được thành lập từ năm 2014, trực thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, có nhiệm vụ giảng dạy các học phần kỹ năng nằm trong chương trình đào tạo cho sinh viên toàn trường.

Hiện nay, bộ môn đang phụ trách nhiều học phần như kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng tìm việc, xây dựng thương hiệu cá nhân…nhằm nâng cao kỹ năng học tập và làm việc cho sinh viên