THÀNH VIÊN

 

GIỚI THIỆU TỔ

 

Tổ sự kiện Trường Đại học Đông Á có chức năng chính là tổ chức và quản lý các hoạt động sự kiện trong trường, bao gồm:

1. Tổ chức các sự kiện giao lưu, thể thao, văn hóa nghệ thuật, đào tạo, tập huấn cho sinh viên.

2. Hỗ trợ các công tác tuyển sinh, đăng ký học phần, giảng đường và các hoạt động liên quan đến sinh viên.

3. Phối hợp với các đơn vị trong trường và các đối tác bên ngoài để tổ chức các hoạt động sự kiện lớn, quan trọng như ngày hội việc làm, lễ khai giảng chào tân sinh viên, kỷ niệm ngày thành lập trường…

4. Thiết lập và quản lý các kênh truyền thông liên quan đến sự kiện, bao gồm quảng cáo trực tuyến, truyền thông đại chúng, quay phim và chụp hình.

5. Tư vấn và hỗ trợ các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức bên ngoài đăng ký tổ chức sự kiện tại trường.